CENTRUL DE MODELARE MACROECONOMICA

 
050711, Calea 13 Septembrie, Nr. 13, Casa Academiei, Bucuresti, sect. 5
Tel/fax: 40-1-318.81.48, 40-1-318.81.06 / int. 3301

 Dr. Bianca Păuna (ccm@ince.ro)