Centrul de MODELARE MACROECONOMICA / Centre for MACROECONOMIC MODELLING

CAIET DE STUDII


ISSN 1843-5416

The content is also presented in Working Papers of Macroeconomic Modelling Seminar, registered in RePEc

Caietul de studii 29, 2017

202900:   Some microeconomic landmarks of the transition process in Romania Cezar Mereuta

Caietul de studii 28, 2017

172806:  Analiza preliminară a spaṭialităṭii preṭurilor ȋn Romȃnia Bianca Pauna
172805:  Impactul indicatorilor de stress financiar sistemic. Romania, USA si Zona EURO Corina Saman
172804:  Impactul factorului de inflamare a erorilor (VIF) asupra valorilor calculate ale testului Student în cazul regresiilor lineare multiple (Impact of VIF on the Student test statistics in case of multiple linear regressions), Florin Marius Pavelescu
170803:  Bayesian Inference for Linear Regression, Daniel Ciuiu
172802:  Indicators of activity of multinationals’ subsidiaries (FATS) in Romania, Cezar Mereuta
172801:  Curba Beveridge Bianca Pauna
170800:  Presence of Subsidiaries of Multinational Companies (FATS) in the European Union Countries. Romanian Particularities, Cezar Mereuta

Caietul de studii 27, 2016

162701:  Testarea proprietatilor predictive ale modelelor macroeconomice prin utilizarea simularilor stohastice. Influenṭa numarului de observaṭii asupra restrangerii intervalului de prognoza, Bianca Pauna
162702: Foreign Direct Investment and Sustainable Development. A Regional Approach for Romania, Mihaela Simionescu
162703: Volatilitatea prețurilor la produsele din carne de bovine și porcine, Corina Saman

Caietul de studii 26, 2013

132601:  Restatement of the I-O Coefficient Stability Problem, Emilian Dobrescu
132602: The Assessment and Improvement of the Accuracy for the Forecast Intervals, Mihaela Bratu
132603: Factorii modelatori ai valorilor calculate ale Testului Student in cazul unei regresii liniare cu trei variabile explicative, Florin-Marius Pavelescu
132604: Acuratetea prognozei si dinamica modelelor SARIMA: studiu de caz cursul de schimb Ron-Usd, Corina Saman

Caietul de studii 25, 2012

122501:  Model de analiza comparativa a principalilor indici de performanta economica si sociala ai tarilor Uniunii Europene, Cezar Mereuta
122502: Interdendenta dintre tipul de colinearitate si valorile calculate ale testului Student in cazul unei regresii lineare cu doua variabile explicative, Florin Marius Pavelescu
122503: Problema stabilitatii estimarilor econometrice si metode robuste de regresie ortogonala  Corina Saman

Caietul de studii 24, 2011

112401: Sectoral Structure and Economic Growth, Emilian Dobrescu
112402:  Aplicatii ale metodei regresiei ortogonale in economie, Corina Saman

Caietul de studii 23, 2010

102301: Particularitati ale repartitiilor cotelor de piata ale companiilor active pe pietele clasificate, din perspectiva gradelor de concentrare, Cezar Mereuta
102302: Consideratii privind eficienta adaugarii unei noi variabile explicative intr-un model de regresie liniara, Florin Marius Pavelescu 

Caietul de studii 22, 2009

092201: Asymmetries in the exchange rate pass-through into Romanian price indices, Bogdan-Octavian Cozmanca, Florentina Manea
092202: Influenta Incertitudinii Macroeconomice asupra Investitiilor - analiza empirica in cazul Romaniei, Corina Saman
092203: Cuantificarea incertitudinii folosind tehnicile de simulare stohastica, Bianca Pauna

Caietul de studii 21, 2009

092101: Analiza riscului in evaluarea oportunitunitatilor internationale de investitiii. Perspective in modelarea si previzionarea volatilitatii utilizate in estimarea riscului , Marius Matei 
092102: Exchange rate pass-through into Romanian price indices. A VAR approach, Bogdan-Octavian Cozmanca, Florentina Manea

Caietul de studii 20, 2009

092001: Modelarea alocarii resurselor in interiorul gospodariei, Bianca Pauna 

Caietul de studii 19, 2008

081901: Tehnici neparametrice, Bianca Pauna  
081902: Diascriminarea salariala in Romania - evolutie si explicatii, Catalin Pauna

Caietul de studii 18, 2008

081801: Venitul national brut, Ion Ghizdeanu, Veronica Tudorescu 
081802: On the Jarque-Bera normality test, Daniel Ciuiu
081803: Factorii determinanti ai valorii testului Student aplicat unei regresii liniare. O necesara corectie a metodologiei de calcul standard, Florin-Marius Pavelescu 

Caietul de studii 17, 2008

081701: Estimations regionales et departementales du Nombre de recours au generaliste dans l’Enquête Decennale Sante 2002/2003, Marius STEFAN (mastefan@ulb.ac.be), Jean-Jacques Droesbeke (jjdroesb@ulb.ac.be), Jean-Claude Deville (Jean-Claude.Deville@ensae.fr)

Caietul de studii 15-16, 2007

Modelarea si evaluarea impactului investitiilor directe, nationale si internationale asupra pietii muncii si evolutiei macroeconomice din Romania

- Modele macroeconomice - studiu de sinteza, Lucian-Liviu Albu
- Metodologie pentru estimarea unor modele neuronale, Corina Sâman
- Metodologia Error Correction Models - cerinte privind seriile de date, Cornelia Scutaru
- Metode VAR si VEC, Bianca Pauna
- Sinteza documentara, Liana Pecican

Caietul de studii 14, 2007

- Utilizarea bilanturilor contabile in analiza si prognoza macroeconomica, Ion Ghizdeanu, Cristian Stanica, Carmen Ristea
- Algoritmi genetici, George Daniel Mateescu, Corina Sâman, Mihai Buneci
- Metode statistice de masurare a perceptiei componentelor IPC si a inertiei acestei perceptii in Romania, Elena Pelinescu, Andrei Silviu Dospinescu

Caietul de studii 13, 2007

- Potentialul de crestere economica pe termen mediu, Ion Ghizdeanu, Veronica Tudorescu
- Analiza SWOT a industriei prelucratoare romanesti in perioada 1998-2004, din perspectiva cresterii economice, Cezar Mereuta

Caietul de studii 11-12, 2006

- Model de determinare a cursului valutar - Cazul Romaniei , Mugur Nicolae Popescu
- Metode de estimare a cursului valutar de echilibru , Mugur Nicolae Popescu

Caietul de studii 10, 2006

- Intelligent Systems in Business. Neural Networks. (Part.I) , Iulian Nastac
- Algoritmi genetici de optimizare , George Daniel Mateescu
- Un Model de predictie pentru inflatie folosind retelele neuronale, Corina Sâman

Caietul de studii 9, 2005

- Schema generalalizata a lui Manoilescu privind schimbul international de bunuri - o prezentare generala , Vasile Dogaru

Caietul de studii 8, 2005

- Folosirea pachetului MathCad in analiza statistica, Gerge Daniel Mateescu, Corina Sâman, Mihai Buneci
- Intelligent Systems in Business - Introduction, Iulian Nastac

Caietul de studii 7, 2005

- Combinarea prognozelor in functie de eficienta lor pe termen mediu si lung prin utilizarea factorilor de pondere. Analiza comparativa, Andrei Dospinescu
- Utilizarea metodei VAR pentru analiza modului in care elasticitatea cererii fata de venituri influenteaza reactia cererii la socuri survenite in venituri, Andrei Dospinescu

Caietul de studii 6, 2005

- Anticipatiile rationale si eficienta politicii monetare. Unele dezvoltari teoretice recente, Silviu Cornea
- Determinarea output-gap si a dinamicii socurilor inflationiste. Cazul Romaniei, Cornelia Scutaru, Cristian Stanica
- Realizarea paginilor Web George Daniel Mateescu, Corina Sâman, Mihai Buneci

Caietul de studii 5, 2004

- Competitivitatea economica si cursul de schimb in Romania, Elena Pelinescu
- Modelul economic SAM-MEGA - prezentare generala a blocurilor modelului Cristian Stanica
- Caracteristici nominale si reale ale ciclurilor de afaceri din economia Romaniei Petre Caraiani

Caietul de studii 4, 2004

- O reinterpretare a metodologiei standard de estimare a parametrilor modelului de regresie liniara, Florin Marius Pavelescu

Caietul de studii 3, 2004

- Un scenariu dezirabil pentru economia Romaniei in perioada 2004-2010 (estimari de macromodel), Acad. Emilian Dobrescu
- Modelarea proceselor de clusterizare in domeniul economic si social - Schimbari structurale in economia romaneasca de tranzitie Cornelia Scutaru, Ionel Florescu
- Modelarea participarii firmelor si angajatilor in economia formala si informala, Bianca Pauna
- Scurta prezentare a unui model RMSM pentru economia romanesca, Cristian Nicolae Stanica
- Efecte ale extinderii UE spre est in mai 2004 asupra tarilor candidate, Andreea Vass

   Caietul de studii 2, 2004

- Probleme privind estimarea NAIRU in perioada tranzitiei, Liviu Lucian Albu
- FEER: Un posibil model pentru Romania Elena Pelinescu
- Aplicatii privind exprimarea PIB-ului potential trimestrial Cristian Stanica

   Caietul de studii 1, 2003

- Probleme privind modelarea ciclurilor economice. Abordare teoretice - Sinteza., Liviu Lucian Albu (coordonator), Petre Caraiani, Marioara Iordan, Mariana Nicolae
- Analize si prognoze anuale si pe termen mediu pe baza modelului "Dobrescu" - Sinteza Cornelia Scutaru(coordonator), Marioara Iordan, Marin Dumitru, Stelian Stancu, Roxana Ciumara, Petre Fomin
- Scenarii multianuale utilizind un model redus de tip RMSM pentru prognoza principalilor indicatori macroeconomici din Romania - Sinteza Mariana Nicolae(coordonator), Liviu Lucian Albu, Dalina Maria Andrei, Cristian Stanica, Marioara Iordan
- Estimarea produsului intern brut potential, Ion Ghizdeanu, Marian Neagu