Centrul de Modelare Macroeconomica a fost infiintat ca parte a Institutului National de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" prin hotărarea  Prezidiul Academiei Romane din 17 Decembrie 2008. 

DOMENII DE CERCETARE :

      A. Dezvoltarea unui sistem integrat de modele macroeconomice 

Fundamentarea a noi versiuni ale macromodelului anual care să aprofundeze caracteristicile funcţionale ale economiei romanesti ca entitate a Uniunii Europene

Adaptarea blocului input-output, in structuri dezagregate, pentru simulari explorative

Elaborarea unui model trimestrial, cu esalonare lunară pentru principalii indicatori de interes

B   B. Extinderea utilizării econometriei moderne si a altor tehnici cantitative (experimente Monte Carlo, reţele neuronale, algoritmi genetici, statistica bayesiana etc) in aplicatiile Centrului de Modelare Macroeconomica

Prin acest complex de cercetari se vor urmări specificarea mai consistentă a ecuatiilor comportamentale, obţinerea de estimari econometrice robuste, incorporarea in modele a incertitudinii si socurilor potenţiale, asigurarea unei relevanţe superioare a analizelor şi predicţiilor macroeconomice.

FORMARE DE TINERI CERCETATORI: 

Seminarul de Modelare Macroeconomică, coordonat de acad. Emilian DOBRESCU organizează anual cursuri de pregătire de Modelare Economică pentru doctoranzii scolii doctorale SCOSAAR (Partea I: Econometrie in EViews. Parte a II a: Modelare Economică)

Seminarul de Modelare Macroeconomică:

Fondat in 1990 de Acad. Emilian Dobrescu

Coordonator: Acad. Emilian Dobrescu
     Secretari ştiinţifici: Bianca Păuna, Corina Saman

Participanţi: cercetători din unităţile componente ale Institutului Naţional de Cercetări Economice, specialişti din Institutul de Statistică Matematică, Academia de Studii Economice, Banca Naţională a României, Institutul Naţional de Statistică, CNP.

Obiectul de activitate:

prezentarea de comunicări cu privire la evoluţiile recente in teoria şi modelarea macroeconomică, aplicaţiile econometriei moderne;
susţinerea informaţională a macromodelului economiei româneşti; a fost elaborată Banca de date a economiei naţionale care cuprinde informaţii privind evoluţia demografică şi piaţa forţei de muncă, PIB-ul şi componentele sale, comerţul exterior, indicatori bugetari, monetari şi de preţuri;
estimarea evoluţiei economiei româneşti; folosind Macromodelul ”Dobrescu”; in funcţie de ultimele informaţii statistice, sunt elaborate lunar predicţii pe baza opţiunilor posibile ale politicilor macroeconomice; predicţiile se referă la evoluţia posibilă a PIB-ului, a cererii agregate interne, a investiţiilor, a comerţului exterior, a şomajului şi a preţurilor;
organizarea de cursuri pentru doctoranzi in domeniul contabilităţii naţionale, econometriei, modelării macroeconomice;

Program de lucru: reuniuni săptămânale in perioadele februarie-iunie şi octombrie-decembrie;

Rezultatele cercetărilor efectuate in cadrul seminarului sunt publicate in limbile română şi engleză in Caietul de studii al Centrului de Modelare Macroeconomică (Working Papers of Macroeconomic Modelling Seminar);